KMO Portefeuille (Enkel voor Vlaamse KMO’s)

Advies is voor KMO’s geen overbodige luxe. Hierop inzetten rendeert zeker naar de toekomst van uw onderneming toe, maar brengt wel een initiële investering met zich mee. Om deze budgettaire impact te beperken, kan uw KMO hiervoor beroep doen op een gedeeltelijke financiering vanuit de Vlaamse Overheid.

Roolit is een geregistreerde dienstverlener voor de pijler “advies” in het kader van de KMO-portefeuille onder registratienummer DV.A237477. Dit betekent concreet dat KMO’s voor alle advies binnen onze trajecten aanspraak kunnen maken tot 30% terugbetaling op de kosten voor deze diensten en middelgrote onderneming 20% steun. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Welke oplossingen komen in aanmerking?

De diensten die bij Roolit voor de KMO-Portefeuille in aanmerking komen zijn de analyses, strategische adviezen en plannen die we op maat van onze klanten uitwerken. Dit houdt onder meer in:

 • Het analyse en architectuur traject van onze softwareprojecten
 • ICT gerelateerd advies gericht op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van uw onderneming: Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.
 • Advies over de hardware-infrastructuur met betrekking tot de huidige en/of toekomstige noden van het bedrijf, of met betrekking tot het verbeteren van de kostenefficiëntie, de bedrijfscontinuïteit, de energie-efficiëntie en/of de flexibiliteit kan subsidiabel zijn.
 • Advies over de keuze tussen eigen servers (dedicated servers) of servers in de cloud (cloudservers)
 • Analyse van de hoofdvereisten waaraan bedrijfsbrede software (Enterprise Software) zoals klantrelatiebeheer (customer relationship management of CRM) of bedrijfsresourceplanning (Enterprise resource planning of ERP) moet voldoen
 • Advies over de keuze tussen standaard software en software op maat (custom software), commerciële software en open-source software, en/of het aankopen van software en het leasen van software (software as a service of SAAS)
 • Strategische ICT adviezen: advies over het automatiseren van huidige en/of toekomstige bedrijfsprocessen, advies over het (beter) op elkaar afstemmen van ICT en de huidige en/of toekomstige bedrijfsdoelstellingen, Het in kaart brengen van opportuniteiten zoals nieuwe producten of diensten, of nieuwe businessmodellen of verkoopkanalen

Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor ICT-gerelateerde diensten die een louter uitvoerend karakter hebben en voor ICT gerelateerde diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven.

Softwareontwikkeling, met inbegrip van analyse, ontwerp, implementatie, integratie, testen,
installatie en onderhoud, is niet subsidiabel.
We verduidelijken welke ICT-gerelateerde diensten subsidiabel zijn in
het kader van ICT-gerelateerd advies en strategisch ICT-advies, en welke de
niet-subsidiabele adviezen zijn

Niet-subsidiabele ICT-gerelateerde adviezen

Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor bepaalde ICT-gerelateerde adviezen.

 • Advies gerelateerd aan de loutere verkoop van software, zoals een vergelijkende prijzenstudie, met inbegrip van
  optimalisatie van licenties (license optimization), is niet subsidiabel.
 • De aanpassing of optimalisatie van huidige bedrijfsprocessen om te aligneren met nieuwe, bedrijfsbrede ICT-oplossingen is niet subsidiabel. Deze implementatie-acties behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven.
 • Technische analyses die geen deel uitmaken van een advies zijn niet subsidiabel.
  Voorbeeld:
  • Advies over server migratie (server migration) is niet subsidiabel.

Via de kmo-portefeuille kunnen`geen subsidies verkregen worden voor ICT-gerelateerde diensten die een louter uitvoerend karakter hebben. Een beperkte begeleiding van de dienstverlener bij de implementatie van ICT-gerelateerd advies of strategisch ICT-advies daarentegen kan wel subsidiabel zijn.

 • Het ontwikkelen van software (o.a. applicaties, websites en apps), met inbegrip van analyse, ontwerp, implementatie, integratie, testen, installatie en onderhoud is niet subsidiabel. Hieronder valt ook het onderhoud van software (o.a. installatie van patches, software updates en
  security updates), de klantenservice voor software (helpdesk of technical support) en het optimaliseren van software.

Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor ICT-gerelateerde diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven.

 • Het onderhoud van hardware is niet subsidiabel.
 • Het onderhoud van software is niet subsidiabel.
 • ICT dienstverlening (IT consulting) in de zin van uitbesteding (outsourcing) van gewone ICT activiteiten is niet subsidiabel. ICT dienstverlening in de zin van adviseren van ondernemingen over het gebruik van ICT om bedrijfsdoelstellingen te bereiken kan wel subsidiabel zijn, indien het voldoet aan de voorwaarden van ICT-gerelateerd advies of strategisch ICT-advies.
 • Klantenservice voor hardware en software (helpdesk of technical support) is niet subsidiabel.

Komt uw onderneming in aanmerking?

U kan beroep doen op de KMO-Portefeuille als uw onderneming voldoet aan 5 criteria die werden opgegeven door de Vlaamse Overheid:

 • Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of je beoefent een vrij beroep.
 • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in je bedrijf’ aan de slag.
 • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Op hoeveel steun kan uw KMO rekenen?

Op hoeveel subsidies uw onderneming precies recht heeft, hangt af van de grootte van uw onderneming.

 • Kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een maximum omzet van 10 miljoen euro hebben recht op een steun van
  30% van de kostprijs, begrensd op maximaal 10.000 euro per jaar.
 • Middelgrote ondernemingen met minder dan 250 werknemers en een maximum omzet van 50 miljoen euro hebben recht op een tegemoetkoming van 20% van de kostprijs, met een plafond op maximaal 15.000 euro per jaar.

Meer informatie kunt u terugvinden via de website van Vlaio
.
Uiteraard maken wij ook graag tijd voor u vrij om u alles te vertellen over hoe
wij de KMO-portefeuille voor u kunnen inzetten.