Duurzaamheid is in de bedrijfswereld al jaren veel meer dan enkel een modewoord. Ondernemingen houden de dag van vandaag in alle aspecten van hun bedrijfsvoering rekening met de effecten van hun beslissingen en activiteiten. Ook onze mobiliteit ontsnapt niet aan deze evolutie. Roolit streeft er naar een duurzame partner te zijn voor alle stakeholders.  Voor het derde jaar op rij hebben we ons geëngageerd om deel te nemen aan de VOKA VCDO charter duurzaam ondernemen, wat ons engagement benadrukt.  

Dit charter geeft Roolit de mogelijkheid om via een op maat actieplan resultaatgericht en optimaliserend aan duurzaam ondernemen te werken.

Twee jaar op rij konden wij verschillende acties realiseren en hebben we de eindaudits tot een succesgebracht. Het universeel framework hiervoor is gestoeld op 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ze kaderen in afspraken die in september 2015 zijn gemaakt door 193 staats- en regeringsleiders op het Sustainable Development Summit en waarvan verwacht wordt dat de doelstellingen tegen 2030 gehaald worden.

Ook dit jaar doen we mee en willen we bekroond worden tot SDG Pioneer door het internationale certificaat van de VN en UNITAR  te behalen.

Innovatief, duurzaam ondernemen en de intrinsieke duurzame bedrijfsvoering blijven voor Roolit de komende jaren onverminderd belangrijk en dit geven we meer zichtbaarheid naar buiten toe.